poeha.com/demol | Home | NL: 2001 2002 2003 2005 2006 | VL: 2003 | Muziek | Stemmenoverzicht

 

Wie is ... De Mol?: Jaargang 3, Dossier finalisten

Over enkele dagen is de ontknoping van de derde Nederlandse reeks van het programma Wie is... De Mol? Op vrijdag 12 april 2002 zullen we te weten komen wie van de drie finalisten George, Jantien en John de afgelopen weken de rol van mol heeft gespeeld. Dit dossier is een samenvatting van onze verdenkingen tegen deze drie finalisten, verzameld in de voorafgaande negen uitzendingen. We kijken hierbij naar verdachte acties (-), positieve acties (+) en hints (H).

We kunnen niet bewijzen wie van de finalisten de mol is. Zowel George, Jantien als John heeft zich meerdere keren verdacht gedragen. Verder zijn voor alle finalisten hints in het programma verstopt. Dit document is daarom niet meer dan een ondersteuning bij de speurtocht naar de mol. De aandachtige lezer zal zelf moeten beslissen wie de mol is.

Aflevering 1

In de vooraankondiging van deze aflevering komt slechts één van de finalisten herkenbaar in beeld: John (H) bij het afdalen van het fort in aflevering 9. Als het goed is, staat daar Jantien op een vliegtuig maar zij is niet te herkennen. John (H) is overigens ook de enige kandidaat die altijd in de vooraankondigingen in beeld komt. Het woord mol heeft drie letters en bij de introductie van de kandidaten komt George (H) als derde aan bod. Tijdens de abseilproef aarzelt George (-) het langst voordat hij naar beneden gaat. John (+) valt daar positief op omdat hij George probeert te helpen. John (+) is ook de enige van de drie finalisten die Australisch afdaalt en daardoor extra geld binnenbrengt voor de groepspot.

Op de boot naar Porto worden de vijf vrouwelijke deelnemers achter elkaar close-up in beeld gebracht: Ellen, Karen, Kerstin, Jantien en Paméla. Dit rijtje staat in alfabetische volgorde als je Jantien (H) vervangt door Mol. De kandidaten krijgen allemaal een, naar later blijkt, lege enveloppe. De enveloppe met belinstructies voor iedereen wordt gegeven aan Jantien (H). De enveloppen worden pas in de volgende aflevering opengemaakt. Wat was er gebeurd als zij was uitgevallen?

Tijdens de portproef zitten George (-) en Jantien (-) in het trio dat een etiket kwijtraakt. De leeftijden van de ports zijn 13, 10 en 20 jaar, en als je die omzet naar letters vind je een aanwijzing voor Jantien (H): M(ol) J(an)T(ien). In de stemronde is John (H) het eerst aan de beurt, net als in aflevering 6 en 7. George (H) zien we zijn naam niet intikken bij deze stemronde en trouwens ook niet bij de acht volgende stemrondes (vondst van Vlaming). George (H) is ook de enige van de finalisten die getest wordt in de eerste afvalronde. Zowel George (H) als Jantien (H) komt close-up in beeld tijdens de afvalronde in de buurt van close-ups van afvaller Erik.

In de foto met de afvallers staat John (H) op ongeveer dezelfde positie als de mollen Deborah (2000) en Nico (2001): rechts en ingesloten door andere kandidaten zodat er maar een gedeelte van zijn lichaam zichtbaar is. Bij de aftiteling komen vier kandidaten herkenbaar in beeld en van hen is George (H) de enige die de finale heeft gehaald. Er zijn groene lettertjes te zien voor elke witte tekst. Daarin komt de reeks gmol voor en dat zou een aanwijzing kunnen zijn naar George (H).

Aflevering 2

In de introductiefilmpjes noemt Karen de naam van John (H). Jantien (H) komt als laatste in beeld, een positie die ze in elke volgende aflevering zal innemen. Bij de denkers-doeners-dromersproef zitten George (-) en Jantien (-) in de denkersgroep waar vermoedelijk de beslissende fout is gemaakt. Bij de naam van de schilder Jorge Colaço is een spelfout gemaakt (C->G) en dit zou een aanwijzing kunnen zijn voor George (H). Zowel Jantien (vondst eerste bouwwerk en herkennen liedje) als George (vondst tweede halte en einddoel) lijkt tijdens deze proef goed bezig maar omdat dit geen geld opleverde, rekenen we het niet als positief. George (-) lijkt ervoor te zorgen dat de denkers als derde voorwerp ten onrechte een koptelefoon aanwijzen.

Bij de regattaproef verdient George (+) veel geld op de waterski's. John (-) lijkt zich niet erg in te spannen op de waterfiets en Jantien (-) legt in een zeilbootje zelfs een negatieve afstand af. John (+) verdient 2500 euro bij het herkennen van Karen door de anderen in zijn groep ervan te overtuigen om voor de juiste persoon te gaan. Jantien (-) en George (-) zijn de laatste twee die worden overgehaald om de correcte persoon te kiezen.

Aflevering 3

Bij de vooraankondiging van deze aflevering komen alle mannen behalve afvaller Dick in beeld: Prince, Harry, George en John. Dit rijtje staat in omgekeerd-alfabetische volgorde als je John (H) vervangt door De Mol. Tijdens de geldwagenproef lukt het John (-) niet om geld op te halen. George (+) brengt net als Harry het grootste bedrag terug naar de basis (1000 euro). Het zou echter kunnen dat George (-) meer geld heeft gekregen en de rest heeft weggegooid. Bij de daaropvolgende fietsproef komen alle drie finalisten verdacht in beeld. John (-) lijkt zich weinig in te spannen, Jantien (-) klaagt over de fiets en George (-) vindt dat de versnellingen te zwaar staan. De naam van Jantien (H) stond in witte letters op het asfalt. In de laatste proef, het balvangen, komt Jantien (-) nooit in beeld als vanger. Is ze bang om 5000 euro te verdienen? John (H) komt close-up in beeld nadat Dick is afgevallen.

Aflevering 4

In deze aflevering doen er acht kandidaten mee. 's Morgens zien we er maar vijf naar buiten lopen: Harry, John, Jantien, Ellen en George en dat zijn precies de laatste vijf die overbleven. In de driehoeksproef lijkt het alsof John (-) verkeerde instructies gaf na Angelas telefoontje. Jantien (-) krijgt geen contact met Prince en George (-) zoekt op de verkeerde plaats naar de telefoon. Geen van de drie finalisten doet mee aan de rugzakkenproef. Voor het parallellen kiest John (-) het verkeerde aantal personen.

Aflevering 5

In de paintballproef stemt John (-) op zichzelf als winnaar en laat zich vervolgens simpel afschieten. Ondertussen doet Jantien (+) haar best bij de liedjesproef waardoor de anderen het later iets makkelijker hebben om de liedjes te raden. Bij het raden van de liedjes is John (-) in eerste instantie opvallend stil. Als de kandidaten naar sleutels moeten zoeken in de ontvoeringsproef dan zit Jantien (-) in de groep die de sleutel mist. Nadat Kerstin is afgevallen komen Jantien (H) en George (H) close-up in beeld.

Aflevering 6

Deze aflevering bracht weinig aanwijzingen. Na de proef met de rondleiding zei Harry dat volgens Karen Jantien (-) informatie voor hen had achtergehouden. Bij de stuntvliegproef vinden Jantien en John maar 1 letter maar het kan evengoed dat iemand anders de ontbrekende letter gemist heeft. In de kerk bij de fotoproef is George (-) snel overtuigd over de correctheid van de foto's en lijkt het alsof hij Karen probeert af te leiden als zij in de laatste minuten naar de goede foto aan het zoeken is. Na de afvalronde kwamen de vier overgebleven heren in beeld bij een biecht: Harry, John, George en Prince. Dit rijtje staat in alfabetische volgorde als je George (H) vervangt door Mol.

Aflevering 7

Jantien (-) en John (-) gaan aan de slag in de schaapjesproef en deze mislukt. George (-) lukt het bij de terrasproef niet om geld te verdienen, noch als terrasbezoeker, noch als spion. De foto's in de uitsprakenproef staan in alfabetische volgorde met uitzondering van die van John (H). Zowel George (-) als Jantien (-) kiezen bij deze proef de verkeerde uitspraak. De uitspraak voor George (H) wordt bij de inleiding van deze proef niet in beeld gebracht en staat als enige op een achtergrond met een bloemetjesmotief. Jantien (H) tikt haar naam in in hoofdletters bij de stemronde. Alle kandidaten kwamen close-up in beeld aan het begin van de afvalronde met uitzondering van John (H). Het close-upbeeld van George (H) zat direct voor dat van uitvaller Prince.

Aflevering 8

Tijdens de onderhandelingsproef misleidt John (-) George. Jantien (-) kiest voor een ander koffertje dan dat ze had afgesproken. Vlak voordat George met de mol belt, loopt hij langs een deur met tegeltjes met letters: AJRM en dit zou een aanwijzing kunnen zijn naar een mollenrol (MR) van Jantien (H) of John (H) (JA/J). Alle kandidaten komen daarna in biechts in beeld met uitzondering van John (H). Als ze een boom moeten omhakken, stelt John (-) voor om op het vak van 5000 euro te mikken in plaats van dat van 10.000. Bij de proef met het busje rijdt Harry verkeerd wanneer Jantien (-) als gids optreedt. Na het afvallen van Harry komen George (H) en Jantien (H) in op-zichzelf-staande close-ups in beeld. Door het vertrek van Harry staat Jantien (H) nu los van de andere kandidaten op de foto met de afvallers.

Aflevering 9

Het is George (-) die de meeste problemen heeft in de estafetteproef: last met zowel het pakken als het openen van het koffertje. De nummers van de sloten waren 857, 8726, 930 en 613. Door het optellen van de eerste twee cijfers van elke groep krijg je 13, 15, 12 en 7, of in letters MOLG, een mogelijke aanwijzing naar George (H) (vondst van Egel). De kandidaten biechten na deze proef als volgt: Ellen, Jantien, John en George. Dit rijtje staat in alfabetische volgorde als je George (H) vervangt door Mol. In de ondervragingsproef is het George (-) die als eerste doorslaat. Ook John (-) verklapt wat geheime informatie aan Jantien. In de laatste ondervragingsronde redt John (+) het geld door valse informatie door te spelen aan Jantien. Jantien (-) en John (-) veranderen 1 aflevering voor de finale nog hun molskandidaat. Aan het begin van de afvalronde komt George (H) close-up in beeld vlak na afvaller Ellen. In de afvalronden is George (7) het vaakst getest, gevolgd door John (6) en Jantien (5).

Conclusies

We hebben drie soorten aanwijzingen geteld:

  • Verdachte acties (-)
    De mol moet saboteren en zal daardoor af en toe verdacht in beeld komen. In dit klassement is er weinig verschil tussen de drie kandidaten: Jantien (14 verdachte acties), George (13) en John (12).
  • Hints (H)
    In het programma zitten hints over de mol verstopt om de oplettende kijker te helpen bij zijn speurtocht naar de mol. In dit klassement leidt George (15) met een redelijk grote voorsprong op Jantien (11) en John (11).
  • Positieve acties (+)
    De mol probeert het bedrag in de groepspot te beperken en zal daardoor zelden of nooit zelf actief zijn met het verdienen van geld. In dit klassement doen Jantien (1) en George (2) het beter dan John (4).

Volgens dit overzicht gedraagt John zich van de drie finalisten het minst als mol. Vooral zijn positieve acties uit de afleveringen 1, 2 en 9 vallen uit de toon. Tel daar nog eens bij op dat in de negende aflevering Ellen op hem stemde en uitviel, en dan lijkt het er op dat alleen George en Jantien goede papieren hebben om in de komende aflevering te worden ontmaskerd als mol. Het maken van een keuze tussen deze twee is niet eenvoudig. Voor George vonden we meer hints maar Jantien had iets minder positieve acties en iets meer verdachte acties.

Wie is de Mol? Wordt het George? Jantien? Of worden we toch verrast met John als Mol?

We wensen iedereen veel succes toe met het maken van een keuze. Veel plezier met de laatste aflevering!


poeha.com/demol | Home | NL: 2001 2002 2003 2005 2006 | VL: 2003 | Muziek | Stemmenoverzicht
Last update: May 01, 2006. erikt(at)xs4all.nl