poeha.com/demol | Vorige | Home | Volgende | Muziek | Kies favoriet | Stemmenoverzicht

 

De Mol: Jaargang 3, Aflevering 6

Kijkers: 1.62 miljoen. (bron: Showbizz-Site)

De zesde aflevering begon met interviews die de kandidaten elkaar afnamen. Daarin werd onder andere gesproken over hun molkeuzes. Marc en Stijn mochten als doener en denker proeven doen en raadsels oplossen. Ondertussen probeerden dames doe-het-zelfmeubels in elkaar te zetten. In de laatste proef kon Sandra een vrijstelling te verdienen door dagboeken te verzamelen in een stadje. De anderen moesten haar tegenhouden. Sandra won haar vrijstelling en hoefde niet mee te doen aan de test. Shadia werd na de test naar huis gestuurd.

Intermezzo 1

Op de boot van Olbia in Noord-Sardinië naar het vasteland van Italië krijgen de kandidaten de kans om één van hun collega's te interviewen. Shadia interviewt Inge, Inge interviewt Marc, Marc interviewt Inge, Stijn interviewt Sandra en Sandra interviewt Marc.

Proef 1: L'aquila

In de eerste proef mogen Inge, Sandra en Shadia een complete doe-het-zelfslaapkamer in elkaar zetten. Er is één onderdeel te veel en er is er ook één te weinig. Als het ze lukt om uit te vinden welk onderdeel teveel is en wat ontbreekt, dan verdienen ze 3000 euro. De proef is voorafgegaan door een geniale zet van Woestijnvis. Door de kandidaten eerst te vragen de meest handige en de meest slimme af te vaardigen naar proef 2, zijn de relatief zwakste kandidaten bij deze proef terecht gekomen. Hilarische televisie is daardoor gegarandeerd.

De drie dames zetten een gedeelte van het meubilair in elkaar. Inge komt er achter dat ze een matras te veel hebben. Maar ze weten niet wat ze missen. Als Michiel en de mannen erbij komen, horen ze dat er een schroefje betrokken was bij de tweede proef. Ze gokken erop dat ze er zo één missen. Michiel wil weten welke schroef ze precies missen. Er volgt een discussie tussen de kandidaten. Marc en Stijn hebben de schroef gezien maar kiezen uit de doos twee verschillende. Marc is zeker van zijn zaak, Stijn geeft toe, Sandra kiest voor Marcs keuze, Inge voor Stijns keuze en Shadia kiest dan waarschijnlijk ook voor Stijns keuze. Het is drie tegen twee, Stijns schroefje wordt gekozen maar deze keuze blijkt fout.

De proef is mislukt. De groepspot blijft staan op 17.600 euro.

Proef 2: L'aquila

Marc en Stijn moeten raadsels oplossen. De ene moet steeds een opdracht doen waarmee tijd te winnen is. Deze tijd kan de andere gebruiken om een raadsel op te lossen. Er zijn vier raadsels. Het is niet duidelijk hoeveel geld er met deze proef kan worden verdiend. De kandidaten mogen steeds als een raadsel lukt een enveloppe uitkiezen. Ze starten met vijf enveloppes: boven: Culatello di Zibello, onder: Guadagno, links: Salvadanaio rechts: Vite a Brugola, en midden ? (mysterie-enveloppe). Telkens als een raadsel mislukt moeten ze er één weggooien.

Bij het eerste raadsel moet Marc een ham van vier kilo met gestrekte armen recht voor hem omhoog houden. Zolang hem dit lukt, mag Stijn aan het volgende raadsel werken: vul getallen in op de puntjes zodat er een kloppende zin ontstaat en tel daarna de getallen bij elkaar op

  z... heb ik g... be...  *  zELF heb ik gEEN beNUL
  van het ver...t dat    *  van het verDRIEt dat
  dit ro...r ons br...   *  dit roTWEEr ons brACHT (totaal 25)

Het is onduidelijk hoe lang precies Marc het volhoudt maar het is in ieder geval niet genoeg om Stijn het raadsel te laten oplossen. Stijn kiest de enveloppe met het opschrift Vite a Brugola uit en die blijkt goed voor een schroefje.

Bij het volgende raadsel gaat Marc pijl-en-boogschieten. Hij mikt op een doel met vier ringen. De kleinste ring is vier minuten waard en de grootste één minuut. Marc kan door goed te mikken minuten erbij schieten voor Stijn. Die moet het volgende raadsel oplossen: verdeel de volgende figuur in vier even grote delen met dezelfde vorm:

  -- -- -- --       *  -- -- -- --
  |      |       *  |   |   |
  |      |       *  |  -- --  |
  |      |       *  | |   | |
  -- --   |       *  -- --  --
     |   |       *     | | |
     |   |       *     --
     |   |       *     |   |
     -- --       *     -- --

Stijn start met één minuut. Marc schiet goed: mis, mis, 2, 2, 4, 2, 1 en 2 (twee van de 10 pijlen niet getoond). Maar de extra minuten zijn niet aan Stijn besteed: hij slaagt er opnieuw niet in het raadsel op te lossen. Marc wist de oplossing wel. Hij kiest de enveloppe met opschrift Salvadanaio. Volgens Michiel betekent dit spaarvarken. In de enveloppe zit 1000 euro.

Bij de volgende opdracht krijgt Marc assistentie van circusartiest Giancarlo Colombaioni. Die laat negen bordjes draaien op stokken en Marc moet ze draaiende zien te houden. Ondertussen moet Stijn een raadsel oplossen: verbind negen punten met vier aaneensluitende rechte lijnen zonder de pen van het papier te halen:

  # # #          *   #-#-#-
               *   |\  /
  # # #          *   # # #
               *   | X
  # # #          *   # # #
               *   |/  \

Marc laat zonder blikken of blozen meteen alle negen bordjes op de vloer stukvallen. Stijn schiet in de lach en vergeet het raadsel op te lossen. Opnieuw kiest Marc een enveloppe: Culatello di Zibello en deze blijkt goed te zijn geweest voor de ham van de eerste opdracht.

In de laatste opdracht wisselen Marc en Stijn van positie. Marc gaat het raadsel met de nummers van aflevering 2 oplossen (zonder de voorwaarde dat er geen drie middenonder mocht staan). Hij krijgt daarvoor evenveel tijd als Stijn zijn adem kan inhouden. Stijn krijgt daarvoor een duikershelm gevuld met water en twee goudvissen(!) over zijn hoofd. Marc heeft geen schijn van kans want voor dit raadsel hebben de meeste mensen wel meer dan een minuut nodig. Ook deze opdracht mislukt dus. Stijn kiest nu de Guadagno-enveloppe (volgens Michiel betekent het winst) en die blijkt 1000 euro waard. Als kado krijgen de twee de mysterie-enveloppe en die blijkt goed voor een lp van Mario Lanza.

Er was bij deze proef 2000 euro te verdienen. Echter alle opdrachten zijn mislukt. Er is dus geen geld verdiend en de groepspot blijft staan op 17.600 euro.

De grote vraag is of je als Mol het liefst bij deze proef zat of bij die van de dames. De dames konden geen invloed uitoefenen op deze proef maar de heren hadden wel een beslissende invloed bij de doe-het-zelfproef. Vooral Stijn heeft zich in deze proef verdacht gemaakt. Hij loste geen enkel raadsel op en toen hij de eerste enveloppe moest kiezen, koos hij voor het schroefje dat iets later cruciaal bleek voor de proef van de dames (3000 euro waard). Marc kwam verdacht over bij de opdracht met de draaiende borden. Het is onbegrijpelijk dat hij Stijn, met diens aangetoonde zwakke aanleg voor raadsels, drie raadsels liet oplossen.

Proef 3: Santo Stefano, Abruzzo

In de derde proef wordt Sandra afgezonderd omdat zij de persoon is die de kandidaten het meest vertrouwen. Zij kan een vrijstelling verdienen als zij in het dorpje Santo Stefano binnen een uur tien dagboeken kan verzamelen. De dagboeken liggen verspreid over het dorp. De overige kandidaten kunnen 4000 euro verdienen door Sandra te pakken te krijgen voordat haar dit lukt. Hiervoor wordt er één van hen aangewezen als jager. Deze krijgt een paintballpistool waarmee hij op Sandra mag schieten zodra deze minstens één dagboek heeft gepakt. Als de jager slaagt, verdient hij een vrijstelling. De andere drie moeten op een toren staan. Vanaf de toren kunnen ze alle dagboeken zien en kunnen ze de jager helpen. Ze weten waarschijnlijk niet dat Sandra een oortelefoontje heeft waarmee ze de walkie-talkieconversaties tussen de toren en de jager kan horen.

Omdat er een vrijstelling in het geding is, loten de vier om de jagerplaats. Stijn loot niet mee en het lot wijst Inge aan als jager. Sandra pakt het slim aan. Ze loopt eerst door het dorp om alle boeken te vinden zonder deze te pakken. Inge schiet dan een keer op haar maar dit telt niet omdat Sandra nog geen dagboek heeft gepakt. Pas na meer dan drie kwartier begint Sandra de boeken te pakken. Inge stormt achter haar aan en drijft haar in een hoek. Maar het is te laat: Sandra heeft al vijf dagboeken binnen.

In deze proef verdient Sandra een vrijstelling maar er wordt geen geld verdiend. De groepspot blijft staan op 17.600 euro.

De Mol kan in deze proef op alle posities terecht. De mooiste is de plaats van Sandra: proberen de andere kandidaten te slim af te zijn en zo geld uit de pot houden. Inge had ook een goede positie: als zij Sandra maar niet raakte werd er niks verdiend. De drie op de toren konden Sandra haar gang laten gaan zoals Stijn die een paar keer zijn hoek in de steek liet. Ze konden ook Inge de verkeerde kant op sturen.

Intermezzo 2

Michiel heeft medelijden met de kandidaten (0 euro verdiend in deze aflevering) en geeft ze een kans om toch nog wat geld te verdienen. De kandidaten moeten elk drie personen uitkiezen. De twee met de meeste stemmen moeten die avond buiten slapen. Als van die twee eentje die avond uitvalt, dan verdienen de kandidaten 2.500 euro. De kandidaten stemmen en Shadia en Stijn worden gekozen. Shadia valt daarna uit.

Met Michiels weddenschap wordt 2.500 euro verdiend. De groepspot stijgt naar 20.100 euro.

Het is leuk om te speculeren hoe de Mol en de kandidaten om kunnen gaan met deze weddenschap. De Mol probeert waarschijnlijk zichzelf bij de twee verkozenen te krijgen. Immers met de Mol (die niet kan afvallen) erbij, is de kans op winst slechts 1 op 3 (of 1 op 4 als Sandra de Mol is). Als er twee gewone kandidaten worden gekozen, is die kans 2 op 3 (of 2 op 4 als Sandra de Mol is). De Mol zal dus op zichzelf stemmen. De overige kandidaten stemmen waarschijnlijk niet op zichzelf. Immers, wie gekozen wordt, moet buiten slapen en daar kies je niet voor als je er niks mee kunt winnen.

Als Sandra de Mol is, dan zijn de andere vier niet de Mol. Zij stemmen niet op zichzelf maar de andere drie stemmen wel op hen. Ze krijgen dus allemaal drie stemmen van elkaar. De stem van Sandra bepaalt dan wie gekozen wordt. Zij kiest als Mol waarschijnlijk voor zichzelf (valt zeker niet af), voor Stijn (verdenkt vermoedelijk haar en valt dan ook niet af) en iemand anders. Stijn en de andere persoon worden dan gekozen. Als Shadia deze persoon is, dan zou het precies zo gegaan kunnen zijn. Dus deze denkpiste zou kunnen kloppen als Sandra de Mol is.

Als Sandra niet de Mol is dan zit deze bij de andere vier. We hebben dan daar kandidaten A, B, en C, en de Mol. A stemt volgens de bovenstaande aanname op B, C en de Mol, B op A, C en de Mol, C op A, B en de Mol, en de Mol stemt op de Mol (kan niet afvallen), Sandra (kan niet afvallen) en iemand anders. Totaal dus A 2 stemmen, B 2 stemmen, C 2 stemmen en de Mol 4 stemmen. Iemand van het drietal A, B en C zal de derde stem van de Mol hebben gekregen. Het maakt dan niet meer uit op wie Sandra stemt: de Mol zit zeker bij de twee verkozenen. Shadia en Stijn werden gekozen. Shadia is de Mol niet en dus voorspelt dit scenario Stijn als Mol als Sandra de Mol niet is.

Rijtjes en feitjes

In de terugblik op de vorige week zien we het bootje met bezoek, de zes overgebleven kandidaten, Stijn en Marc tijdens hun bungeesprong, nog wat beelden van de familie in het bootje, Inge met een uitgedoofde fakkel in het bos, Corry tijdens het beklimmen van de trap met Stijn die toekijkt, Shadia en Marc die van de duojetski vallen, Sandra en Marc die met een brandende fakkel arriveren bij Michiel en dan te horen krijgen dat ze te laat zijn, iedereen behalve Shadia aan het begin van de laatste proef, Stijn die Sandra raakt bij hun duel, Stijn en Sandra in de gevangenis, Shadia bij Michiel, Corry en Inge bij hun duel en als ze horen dat Shadia al het geld op Corry heeft ingezet, het rode scherm van Corry en Corry bij haar vertrek.

De introductiefilmpjes staan nog steeds in dezelfde volgorde maar nu zijn er voor iedereen vier beeldjes: Shadia (aflevering ?:proef ?, 5:3, ?:?, 3:3), Marc (6:2, 3:1, 5:2, ?:?), Sandra (6:1, 5:3, 1:1, ?:?), Stijn (5:3, 4:3, ?:?, 1:2) en Inge (7:?, 4:2, 1:1, 1:2). Van elke reeks is het eerste plaatje nieuw. Nog steeds staat het rijtje in alfabetische volgorde als je Shadia vervangt door De Mol en Inge door Winnaar. Maar Shadia ligt er uit en zij kan dus de Mol niet meer zijn. Er moet dus een ander patroon dit rijtje hebben bepaald. Als je kijkt naar de volgorde in het eerste introductiefilmpje: Bruno, Corry, Shadia, Marc, Sandra, Stijn, Nicole, Walter en Inge, dan valt op dat de eerste drie naar huis zijn, de tweede drie niet en de laatste drie op Inge na wel. Het zou een mooi patroon worden als Inge de volgende uitvaller zou zijn.

De dertiende letter van het alfabet is M van Mol en Marc schiet met pijl en boog precies dertien punten. Zowel Giancarlo Colombaioni als Mario Lanza bevat de letters mol maar van de overblijvende letters konden we niks maken. De kandidaten bespreken de eerste twee proeven: Sandra, Stijn, Marc, Sandra, Inge, Stijn, Shadia, Marc en Sandra. In het kader van de langer in beeld blijvende tekens viel in deze aflevering de 5 van dag 15 op. Wie vertrouwt wie: Christophe (vertrouwt Marc), Inge (Stijn), Sandra (Inge), Marc (Inge), Bruno (Marc), Shadia (Inge), Inge (Marc), Sandra (Shadia), Shadia (Stijn), Corry (Sandra), Stijn (Sandra), Marc (Sandra), Corry (Sandra), Stijn (Sandra), Walter (Sandra), Inge (Sandra) en Stijn (Sandra). Bordje daarna: S. Stefano di Sessanio, s.l.m. 1250 m.

Stemronde: Shadia, Stijn, Inge en Marc. Interviews daarna: Inge, Shadia, Stijn, Marc en Inge. Afvalronde: Inge, Marc, Shadia (valt af). Nog steeds is Stijn nog nooit getest. Interviews daarna: Sandra, Stijn, Marc en Inge.

De vooruitblik op de volgende week start met een wandeling van de vier overgebleven deelnemers langs beelden van de afgevallen kandidaten (Christophe, Bruno, Walter en Shadia). Daarna zien we Sandra en Inge op de achterbank van een auto (waar kijken ze naar?). Inge komt een gang binnen, Stijn zegt En toch, wie speelt hier dubbelspel? Zit Marc tegenover hem? Sandra en Inge volgen de twee op een tv. Ze gebaren, een vliegtuig vliegt over en Marc staat er naast. Stijn zit in het vliegtuig dat halsbrekende toeren uithaalt. Michiel spreekt over spannende momenten met Sandra en Inge. We zien de twee weer in de auto en iemand stapt op de rem.

Het promotiefilmpje voor deze aflevering was hetzelfde als de vooruitblik van de vorige week met uitzondering van het laatste beeld dat vreemd genoeg uit aflevering 5 kwam.

Verdenkingen

We hebben deze week voor alle kandidaten verdachte zaken kunnen noteren:

 • Stijn: zeer verdacht in deze aflevering. Hij loste zijn raadsels niet op en koos er voor om onmiddellijk de enveloppe met de schroef weg te gooien. Daarna koos hij de verkeerde schroef en gedroeg hij zich verdacht in de dagboekenproef. Hints in de afvalronde en bij Michiels introductie wijzen naar hem.
 • Marc: liet al zijn borden stukvallen en liet Stijn (zwak in raadsels!) drie raadsels oplossen. Een hint bij het pijl-en-boogschieten wijst naar hem.
 • Sandra: spande zich niet erg in tijdens de doe-het-zelfproef. Zei voor geld te zullen gaan maar koos toch voor de vrijstelling in de dagboekenproef.
 • Inge: koos de verkeerde schroef in de doe-het-zelfproef.

Onze keuze

Mol: Stijn. Winnaar: Sandra. Volgende uitvaller: Inge.

Ook na de zesde aflevering blijft Stijn voor ons de Mol. Het is wel vreemd dat hij plotseling zo verdacht wordt neergezet. Gelukkig is er nu iemand die hem verdenkt: Sandra. Zij zal dus gaan winnen. We hopen nog altijd dat er iets moois verstopt zit in de volgorde van de introductiefilmpjes. Daarom stemmen we nu opnieuw op Inge als volgende uitvaller.


poeha.com/demol | Vorige | Home | Volgende | Muziek | Kies favoriet | Stemmenoverzicht
Last update: March 16, 2003. erikt(at)xs4all.nl