twiqs.nl

twiqs.nl was een website waarin gezocht kon worden in Nederlandstalige tweets. De website is gestart in december 2012. In januari 2019 stopte de host SURF met de HADOOP-service die het mogelijk maakte om de miljoenen tweets binnen een paar minuten te doorzoeken. Daardoor werd de website onbruikbaar. In januari 2022 werd ook de HPC-cloud waarop de website was gehost, opgeheven waardoor de website ophield te bestaan.

Enkele historische links:

SURF werkt al enige jaren aan een opvolger van twiqs.nl. Het is de bedoeling dat deze in het project Twi-XL wordt gerealiseerd. Het is niet bekend wannneer deze nieuwe service voor publiek beschikbaar is.


Last update: March 11, 2022. e.tjongkimsang(at)esciencecenter.nl